Företag

Megamanus är anslutna till Bokinfo.se och stjärndistrubution som fungerar som länk mellan förlag och bokhandeln. Där kan du som inköpare smidigt beställa böcker för vidare försäljning. 


För recensionsexemplar kontakta oss på info@megamanus.se